Hướng dẫn sử dụng chức năng Spam Filter Email trên cPanel

Article ID: 596
Cập nhật gần nhất: 22 Th07, 2020

Spam Filter là một chức năng để lọc các mail Spam, hỗ trợ thêm các tên miền hoặc địa chỉ Email của đối tác vào danh sách Whitelist hoặc Blacklist.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Spam Filter Email trên cPanel

Bước 1: Truy cập vào mục Spam Filter

Tại giao diện cPanel , nhấn chọn vào thư mục Spam Filter

Bước 2: Bật xanh mục Process New Emails and Mark them as Spam

Bạn có thể điều chỉnh tăng giảm bộ lọc trong mục Spam Threshold Score :

Bạn vui lòng lưu ý một số vấn đề khi thực hiện tăng giảm bộ lọc :

• 5 điểm là số điểm chuẩn của bộ lọc chống Email Spam.

• Nếu tăng điểm bộ lọc, hệ thống sẽ giảm khả năng của bộ lọc và bạn sẽ nhận một số lá mail Spam không mong muốn.

• Nếu hạ điểm bộ lọc, hệ thống sẽ tăng khả năng của bộ lọc và sẽ có một số lá mail của đối tác rơi vào thư mục Spam (Junk) nếu tên miền hoặc lá mail đối tác của bạn không đầy đủ tính năng xác thực hoặc độ tin cậy.

Bước 3: thêm tên miền hoặc địa chỉ Email vào Whitelist hoặc Blacklist.

Để thực hiện chức năng này, trong giao diện chính của Spam Filter, bạn vào mục Show Additional Configurations ở Additional Configurations 

Để thêm Whitelist tên miền đối tác của bạn, bạn sẽ vào mục Edit Spam Whitelist Settings

 Để thêm Blacklist tên miền hoặc địa chỉ Email Spam, bạn sẽ vào mục Edit Spam Blacklist Settings

Cú pháp để thêm vào danh sách Whitelist hoặc Blacklist sẽ là : *@tenmien hoặc username@tenmien ( bạn phải nhập tên miền cụ thể )

 Sau khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin, chọn Update Whitelist (whitelist_from) hoặc Update Blacklist (blacklist_from).

Đây là những thao tác cơ bản bạn có thể thực hiện để sử dụng chức năng Spam Filter trong quá trình sử dụng mail.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Article ID: 596
Cập nhật gần nhất: 22 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0