Hướng dẫn sử dụng Email trên hosting window

Article ID: 48
Cập nhật gần nhất: 29 Th05, 2018

I) Tạo Email

1. Đăng nhập vào hosting

mail

2. Chọn Mail => Email Addresses => Creat Email Address

mail

Điền đầy đủ thông tin và bấm Ok

mail

II) Forward Mail

1. Chọn mail cần cấu hình

mail

2. Tích chọn ô Switch on mail forwarding 

3. Điền email nhận mail forward vào ô Forward incoming messages to the following email address  sau đó bấm Ok

mail

III)Auto-Reply Mail

1. Chọn tab Auto-replay và tích chọn ô Switch on auto-reply 

2. Điền thông tin cần thiết

mail

mail

Auto-reply message subject : Tiêu đề Email

Message format : Định dạng của Email (Text hoặc HTML)

Auto-reply message text : Nội dung Email

Forward to : Email nhận forward

Send an automatic response to a unique email address no more than * : Giới hạn số lần gửi tự động trong một ngày

Attach a file : File đính kèm

- Switch off auto-reply on : Thiết lập thời gian tắt tự động trả lời

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn bấm Ok

IV)Antivirus

- Chọn tab Antivirus 

mail

- Tích chọn ô Switch on antivirus protection for this email address  nếu bạn muốn bật tính năng Antivirus

only incoming mail : Chỉ quét thư đến

only outgoing mail : Chỉ quét thư gửi đi

incoming and outgoing mail : Quét cả thư đến và thư đi

Sau khi chọn xong các bạn bấm Ok

Chúc quý khách thành công.Article ID: 48
Cập nhật gần nhất: 29 Th05, 2018
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1285
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hosting Windows       Hướng dẫn tạo email trên Plesk Panel 11


hostvn.net

vừa sử dụng