Hướng dẫn sử dụng Gmail để gửi thư từ các địa chỉ email khác

Article ID: 707
Cập nhật gần nhất: 12 Th11, 2020

Bạn có nhiều email và việc quản lý khá phức tạp mỗi khi gửi thư từ các địa chỉ khác nhau. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thêm tài khoản email khác và tài khoản Gmail để gửi.

Hướng dẫn sử dụng Gmail để gửi thư từ các địa chỉ email khác

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Gmail

Bước 2:  Thiết lập cấu thêm tài khoản gửi trên Gmail

Các bạn chọn Cài đặt, sau đó chọn Xem tất cả tùy chọn cài đặt

Bước 3: Chọn Tài khoản và Nhập

Chọn Tài khoản và Nhập, sau đó chọn Thêm điạ chỉ email khác

Bước 4: Thêm tài khoản địa chỉ email khác

Nhập địa chỉ email mà bạn cần thêm

Bước 5: Nhập thông tin kết nối đến tài khoản email

Nhập thông tin máy chủ SMTP, tên tài khoản, mật khẩu để kết nối đến tài khoản cần thêm

Bước 6: Nhập mã xác thực tài khoản

Sau khi đã kết nối được với tài khoản, bạn cần xác thực tài khoản

Để lấy mã xác thực, bạn vào hòm thư tài khoản cần thêm để lấy mã xác thực

Bước 7: Kiểm tra kết quả

Sau khi nhập mã xác thực thành công, các bạn sẽ thấy tài khoản đã thêm

Chúc các bạn thành công! Article ID: 707
Cập nhật gần nhất: 12 Th11, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thiết lập G Suite trên Outlook       Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên Gsuite