Hướng dẫn sử dụng tính năng Catch-All trong Email Business

Article ID: 216
Cập nhật gần nhất: 02 Th01, 2020

Để sử dụng tính năng Catch-All, bạn cần tạo Alias như sau:

Sau đó sẽ thiết lập tính năng Catch-All với Emai Alias bạn đã khai báo

Và chọn địa chỉ email Alias nhận email

Lưu ý: nếu sử dụng tính năng này, tài khoản của bạn rất dễ bị spam mail, vì tin tặc có thể gửi email tới bất cứ địa chỉ nào dạng xxx@domain.comArticle ID: 216
Cập nhật gần nhất: 02 Th01, 2020
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1742
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Catch-All catch all
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc email ( filtering...       Hướng dẫn tự động tạo bản sao lưu email gửi và...