Hướng dẫn tạo Event với chức năng Calendar trên dịch vụ Email Bussines

Article ID: 466
Cập nhật gần nhất: 23 Th08, 2019

Để tạo một Calendar mới, bạn bấm vào biểu tượng Calendar trên thanh công cụ. Sau đó bạn sẽ được điều hướng tới trang tạo Lịch của Email

Khi bạn thêm một cuộc hẹn mới vào lịch của mình, bạn có thể lưu chi tiết về cuộc hẹn mà bạn muốn. Nói chung, chi tiết cuộc hẹn được chia thành bốn phần:

1. Event

Sự kiện này về cơ bản là bất cứ điều gì bạn muốn lên lịch trong lịch của bạn. Nó có thể là một bữa trưa hoặc bữa tối, một cuộc họp, một kỷ niệm hoặc sinh nhật, ...... Để tạo một sự kiện, bạn sẽ cần điền các thông tin sau.

Lưu ý: Chủ đề và ngày bắt đầu là các trường bắt buộc phải điền.

  • Subject: Chủ đề cho sự kiện bạn đang tạo.
  • Attendees: Người tham dự -  là những người bạn muốn mời đến sự kiện của bạn.Khi bạn thêm Người tham dự, mỗi người sẽ nhận được lời mời sự kiện qua Email và họ có thể chấp nhận hoặc từ chối. Bạn sẽ nhận được thông báo khi người nhận đã chấp nhận hay từ chối lời mời. Để thêm người tham dự, bạn có thể nhập địa chỉ email của họ hoặc chỉ cần click vào chữ Attendees để mở danh sách liên hệ của bạn. Bạn có thể chọn các liên hệ từ các danh sách liên lạc của mình, bao gồm Global Address List, cũng như chuyển qua các liên hệ bạn đã liệt kê trong danh mục.
  • Conflicts: Nếu bạn thêm một người tham dự từ Global Address List của bạn và lịch biểu của họ xung đột với thời gian của sự kiện, nó sẽ được hiển thị dưới dạng Xung đột (Conflict). Để bạn có thể tìm một ngày hoặc thời gian mới cho sự kiện, hãy nhấp vào biểu tượng khả dụng bên cạnh trường Người tham dự (Attendees) để hiển thị thời gian khả dụng của Người tham dự (Attendees) trong danh sách Global Address List.
  • Location: Nơi sự kiện sẽ diễn ra. Vị trí có thể là một căn phòng hoặc tòa nhà, một địa chỉ .... 
  • Room: Nếu quản trị viên đã thêm tài nguyên được chia sẻ nào, như phòng hội thảo, danh sách các phòng sẽ có sẵn trong phần này. Cũng giống như với Người tham dự, nếu một phòng hội thảo đã được sử dụng cho việc khác trùng với ngày diễn ra sự kiện của bạn thì thông tin này sẽ hiển thị trong trường Xung đột (Conflicts)
  • Start and End Dates and Times: Ngày bắt đầu là bắt buộc để lưu sự kiện. Theo mặc định, Sự kiện bắt đầu là ngày và giờ hiện tại và kết thúc sau 1 giờ. Các trường này hoàn toàn có thể tùy biến.
  • Availability: Tại đây bạn có thể đặt tính khả dụng của riêng mình - Bận rộn (Busy) hoặc Rảnh rỗi (Free). Đặt trạng thái của bạn là Bận rộn (Busy) thì khi có một người khác cũng tạo event và họ thêm bạn là người tham dự từ Global Address List của họ thì trạng thái của bạn sẽ được hiển thị trong mục Conflicts của người đó.
  •  Reminder: Đặt lời nhắc sẽ tạo một popup bật lên trong webmail ở bất kỳ khoảng thời gian nhắc nhở nào do bạn thiết lập.
  • Email Notification: Thêm địa chỉ email sẽ gửi lời nhắc sự kiện đến địa chỉ email đó dựa trên khoảng thời gian được đặt bởi lời nhắc.

2. Recurrence Information

Trong một số trường hợp, Sự kiện sẽ cần phải xảy ra một cách thường xuyên. Ví dụ, các cuộc họp hàng tuần, bữa trưa hàng tháng, ngày lễ, ngày kỷ niệm hoặc các cuộc hẹn kinh doanh. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng Recurrence Information

Khi bạn chọn khung thời gian cho tần suất Sự kiện cần lặp lại, bạn sẽ thấy một số tùy chọn. Đầu tiên là mức độ thường xuyên xảy ra Sự kiện, trong vài tuần. Ví dụ: nếu Sự kiện xảy ra mỗi tuần, bạn sẽ chọn "Weekly." Tại đây bạn có thể thiết lập cụ thể thời gian lặp lại trong tuần.

Ngoài tùy chọn Weekly bạn còn có các tùy chọn như Daily, Monthly, Yearly ....

3. Description

Mô tả sẽ giúp bạn ghi chú, mô tả về Sự kiện. Bạn cũng có thể điền bất kỳ thông tin nào bạn muốn tại đây.

4. Categories

Phần này cho phép bạn quản lý các Event theo từng nhóm. Để thêm danh mục bạn bấm vào Master Categories -> Điền tên danh mục và bấm Ok

Chúc các bạn thành công.Article ID: 466
Cập nhật gần nhất: 23 Th08, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Calendar tạo event email
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thiết lập email business trong ứng dụng...       Hướng dẫn thiết lập Email Bussines trên điện...