Hướng dẫn tạo group gửi email nội bộ trong phòng ban

Article ID: 496
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020

Nếu bạn muốn khi khách hàng, đối tác gửi vào 1 email, nhưng toàn bộ thành viên trong Group đều nhận được email của khách hàng, đối tác gửi. Bạn hãy làm theo cách sau:

Đăng nhập vào Zoho Mail Control Panel với user là quản trị viên (Admin)

Link: https://mailadmin.zoho.com/

Bước 1: Chọn Group -> Add New Group

Bước 2: Điền các thông tin như hình:

  • Group Name: tên của Group
  • Group Logo: logo riêng của Group
  • Group Email Address: là email riêng của group.
    Ví dụ ketoan@hostvn.com, bạn chỉ cần cung cấp email này cho khách hàng, đối tác. Khi họ gửi vào email này thì toàn bộ thành viên trong group này đều nhận được email.
  • Access Level: chọn Organization Members (chỉ người dùng trong tổ chức của bạn mới có thể gửi đến tài khoản email group này)
  • Moderators: Chọn thành viên làm quản trị nhóm
  • Member: thêm các thành viên vào nhóm (các thành viên được phân biệt bằng dấu ",")
  • Description: mô tả về nhóm

-> Sau đó chọn Create Group.Article ID: 496
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Zoho Mail
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thay đổi Logo Branding, Tên công ty...       Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Gmail sang Zoho Mail