Hướng dẫn tạo user trong hệ thống Email Business bằng cách import file .CSV

Article ID: 310
Cập nhật gần nhất: 09 Th08, 2017

Tạo user trên hệ thống Email Business có thể tạo bằng cách thủ công là tạo từng user tuy nhiên tốn khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, Email Business hỗ trợ việc import từ file .CSV để việc tạo user diễn ra nhanh hơn (áp dụng cho các công ty lớn có nhiều nhân viên)

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo file *.CSV có nội dung các trường cần thiết

Ví dụ:

Username,Password,Display Name
namnv,Matkhau#@!123,Nguyễn Văn Nam,
nunt,Matkhau123#@!,Nguyễn Thị Nữ,

Ngoài các trường như trong ví dụ có thể tạo thêm một số trường như Ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại nhà ở, số điện thoại cơ quan…

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản quản trị > Thiết lập > Người dùng > Nhập

Bước 3: Chọn File *.CSV vừa tạo > Tiếp

Bước 4: Ở các trường, chúng ta chọn các mục tương ứng > Tiếp

Như vậy là đã hoàn thành việc tạo user bằng cách import file CSV

Quý khách hàng có thể download file CSV mẫu tại file đính kèm bên dưới.Article ID: 310
Cập nhật gần nhất: 09 Th08, 2017
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 42
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Attached files
item contact.csv (111 b) Download

Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tạo DKIM để xác thực tên miền gửi...       Tạo Group gửi email nội bộ trong trong phòng ban