Hướng dẫn tạo và trỏ bản ghi DKIM để xác thực tên miền gửi mail

Article ID: 486
Cập nhật gần nhất: 20 Th07, 2020

Ngoài việc xác thực tên miền gửi email bằng SPF, chúng ta cần cấu hình DKIM để tăng tính tin cậy của tên miền gửi email.

Việc này giúp chúng ta gửi email sẽ không vào hòm thư Spam (Junk)

SPF, DKIM là giao thức ký email (Mail Signing Protocols) giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ email như HOSTVN, ZOHO, GMAIL…tin tưởng rằng tên miền gửi email có khả năng là spam mail hay không. Ngoài ra, nó cũng giúp bảo vệ tên miền của bạn tránh vào Spam (Junk) khi gửi email.

Để thiết lập DKIM đối với dịch vụ Zoho Mail, các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Zoho Mail Control Panel với user là quản trị viên (Admin)

Link: https://mailadmin.zoho.com/

Chọn Mail Administration -> Email Authentication -> DKIM

Tại danh sách tên miền bạn cần tạo DKIM, chọn như hình để Edit

Sau đó chọn: Add Seletor

Tại đây,

  • Domain: chọn tên miền cần tạo DKIM
  • Selector Name: gõ tên của Selector. Ví dụ: default, hostvn…
  • Sau đó chọn Save

Bảng mã DKIM sẽ hiện ra như hình -> Chọn Verify

Bước 2:

Việc cần làm tiếp theo là tạo 1 bản ghi TXT trong trang quản trị tên miền tương ứng với các giá trị theo thông tin đã tạo được ở trên (TXT, TXT Value)

Tại ví dụ này, tôi sử dụng hệ thống quản lý tên miền của HOSTVN - Anycast.

Sau khi đăng nhập, tại list danh sách tên miền, chọn tên miền cần tạo bản ghi TXT chọn Quản lý DNS như hình:

Tiếp theo chọn Thêm bản ghi TXT Record

Bạn copy giá trị đã tạo được tại Bước 1 vào các ô tương ứng như hình, sau đó chọn Lưu thay đổi

Chúc các bạn thành công.Article ID: 486
Cập nhật gần nhất: 20 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 6
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
email business mail dkim Zoho Zoho Mail dkim zoho
Trước     Tiếp theo
Admin Level       Hướng dẫn tạo tài khoản email mới