Hướng dẫn thay đổi Logo Branding, Tên công ty...

Article ID: 495
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020

Thay đổi logo, tên công ty trong giao diện  Mail làm tăng tính nhận diện của công ty, cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty đối với nhân viên, đối tác.

Để thay đổi logo, tên công ty…bạn cần đăng nhập vào Zoho Mail Control Panel với user là quản trị viên (Admin)

Link: https://mailadmin.zoho.com/

Tại Control Panel Mail Admin, chọn Change Logo để đổi Logo, chọn biểu tượng cây viết để đổi tên Công Ty.Article ID: 495
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Zoho Mail
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tạo Nhóm trong Zoho Mail       Hướng dẫn tạo group gửi email nội bộ trong phòng...