Hướng dẫn thay đổi tài khoản Super Admin

Article ID: 591
Cập nhật gần nhất: 20 Th07, 2020

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi Super Admin, bạn làm theo các bước sau:

Đầu tiên, bạn cần truy cập link: https://mailadmin.zoho.com/, và đăng nhập vào tài khoản quản trị bằng user với quyền cao nhất (super admin)

Bước 1:

Trước tiên, để chuyển 1 user bất kỳ thành Super Admin, bạn cần chuyển user này sang quyền Admin (Admin là quyền quản trị, dưới quyền Super Admin)
 

Tại bảng Control Panel, chọn User Details, chọn user mà bạn muốn chuyển thành user Admin (tại hướng dẫn này sẽ chuyển user admin@hostvn.com từ quyền user thường thành Admin)

Bước 2:

Sau khi chuyển user thường thành user Admin, bước tiếp theo là chuyển user Admin này thành user Super Admin.

Tại Dashboard, chọn hình cây bút như hình

Sau khi chọn hình cây bút, danh sách liệt kê các tài khoản đang là quyền Admin xuất hiện, bạn chọn user Admin (user cần chuyển sang Super Admin).

Sau đó chọn OK.

Chúc các bạn thành công!Article ID: 591
Cập nhật gần nhất: 20 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tạo và trỏ bản ghi SPF để xác thực...       User Level