Hướng dẫn thêm người dùng G Suite

Article ID: 454
Cập nhật gần nhất: 11 Th04, 2019

Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản G Suite của mình, bạn cho họ một địa chỉ email tại miền của doanh nghiệp bạn và một tài khoản họ có thể sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của G Suite.

Thêm người dùng

Bạn có thể thêm và mua người dùng G Suite mới trong tài khoản Google Domains của mình. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới: 

1. Đăng nhập vào Google Domains.

Hãy đảm bảo bạn đăng nhập vào Google Domains bằng tài khoản Google Domains mà bạn đã sử dụng để đăng ký G Suite. Trong hầu hết các trường hợp, tài khoản quản trị viên G Suite không phải là tài khoản Google Domains.

2. Chọn Người dùng

3. Nhấp vào Thêm người dùng và điền các thông tin cần thiết

Chú ý: Nếu bạn thường xuyên thêm nhiều người dùng G Suite, chẳng hạn như bạn cho các nhân viên mới tham gia thành nhiều nhóm, thì bạn có thể thiết lập tài khoản để thêm người dùng hàng loạt.

Để thêm người dùng hàng loạt, hãy chọn Tải lên hàng loạt người dùng

Lưu ý: Danh sách người dùng phải được viết trong file CSV, nếu bạn không biết cách tạo bạn có thể tải xuống file mẫu của google

Chúc quý khách thành công.Article ID: 454
Cập nhật gần nhất: 11 Th04, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
thêm người dùng G Suite creat user g suite tạo user g suite
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tạo Group User trong G Suite       Hướng dẫn thêm Quản trị viên trong G Suite