Hướng dẫn thêm Quản trị viên trong G Suite

Article ID: 455
Cập nhật gần nhất: 11 Th04, 2019

Dịch vụ G Suite được quản trị viên quản lý trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên có thể thiết lập chính sách bảo mật, tạo nhóm và quản lý người dùng. Ít nhất một trong số người dùng của bạn phải là quản trị viên.

Để thêm một người dùng khác làm Quản trị viên các bạn có thể làm như sau:

1. Đăng nhập vào Google Domains bằng Tài khoản Google quản lý miền của bạn.

2. Chọn Vai trò quản trị

3. Chọn CHỈ ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN

4. Điền email của người dùng muốn chỉ định làm Quản trị viên

* Để xóa quản trị viên các bạn tích chọn vào Quản trị viên muốn xóa và bấm BỎ CHỈ ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN

Chúc quý khách thành công.Article ID: 455
Cập nhật gần nhất: 11 Th04, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
quản trị viên thêm quản trị viên g suite
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thêm người dùng G Suite       Hướng dẫn đổi mật khẩu người dùng trong G Suite