Hướng dẫn thiết lập Email Bussines trên Outlook

Article ID: 141
Cập nhật gần nhất: 24 Th03, 2020

Để thiết lập Email Hosting trên Outlook,bạn thao tác như sau: chọn Menu Files

Chọn Account Setting

Tại bảng kế tiếp, bạn chọn Manual setup or additional server types => Next

Chọn POP or IMAP => Next

Nhập thông tin cấu hình server và tài khoản email của bạn vào bảng, và click More Setting  để thiết lập nâng cao như hình

Tại bảng More Setting chọn Tab Outgoing Server, và chọn như hình

Qua Tab Advance (Tùy Chọn):

Sau khi thiết lập tại bảng More Setting xong, bạn click OK để trở về bảng Account Setting, click Next

Nếu tất cả thiết lập của bạn đúng sẽ hiện ra như hình

Nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ 04-44553333 ext 2

Article ID: 141
Cập nhật gần nhất: 24 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 6
Lượt xem: 2712
Tags