Hướng dẫn thiết lập SMTP của Gmail cho Wordpress với plugins WP Mail SMTP by WPForms

Article ID: 346
Cập nhật gần nhất: 12 Th10, 2018

Việc thiết lập SMTP của Gmail cho Wordpress để gửi mail trong trường hợp hosting không thể gửi mail (chức năng chính của hosting không dùng để gửi mail), vì vậy HOSTVN sẽ hướng dẫn quý khách việc cấu hình chi tiết để gửi mail trên mã nguồn Wordpress.

Phần I. Cấu hình WP Mail SMTP

Bước 1: Cài đặt plugin WP Mail SMTP by WPForms

Sau khi cài xong quý khách nhớ kích hoạt plugin.

Bước 2: Cấu hình plugin WP Mail SMTP

Truy cập vào Cài đặt -> WP Mail SMTP

Nhập các thông tin theo yêu cầu.
 

Mail đi: Email dùng để gửi mail
Tên người gửi: Tên người gửi sẽ hiển thị trong email
Phương thức gửi mail: Chọn Gmail

Sau khi điền các thông tin trên quý khách kéo xuống dưới và bấm Save Setting

Phần II: Tạo google Client ID và Client Secret

Để có thể gửi mail quan SMTP Gmail quý khách sẽ cần tạo Client ID và Client Secret

Truy cập link https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=gmail&pli=1 và đăng nhập với email quý khách đã cấu hình ở phần 1

Sau đó bấm nút Continue

Tiếp tục chọn Go to credentials

Tại đây quý khách chọn như trong ảnh và bấm vào nút  What credentials do I need?

Tiếp theo quý khách quay trở lại trang cài đặt plugins WP Mail SMTP và copy nội dung trong ô Authorized redirect URI

Dán nội dung đã copy vào ô Authorized redirect URIs trên trang cấu hình API Gmail và bấm nút Creat OAuth client ID

Điền thông tin tùy ý vào ô Product name shown to users và bấm nút Continue

Bấm tiếp vào nút Done đã hoàn tất việc tạo Client IDClient Secret

Tại giao diện quản lý IDs các bạn bấm vào nút hình cây bút để lấy Client IDClient Secret

Sau khi đã có Client IDClient Secret quý khách quay lại trang cài đặt WP Mail SMTP và điền Client ID, Client Secret vào 2 ô Client IDClient Secret

Sau khi điền quý khách kéo xuống dưới và bấm Save Setting

Phần 3: Xác thực và kiểm tra việc gửi mail

Để có thể gửi mail qua SMTP của Gmail quý khách cần tiến hành xác thực. Để xác thực quý khách bấm nút Allow plugin to send emails using your Google account

Sau khi nhận được thông báo cài đặt thành công quý khách chọn Email Test để kiểm tra việc gửi mail

Chúc quý khách thành công.

Đánh giá bài hướng dẫn:   Báo cáo một vấn đề


Article ID: 346
Cập nhật gần nhất: 12 Th10, 2018
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 161
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tối ưu hóa forum VBB       Hướng dẫn chuyển dữ liệu website Wordpress bằng...