Hương dẫn sửa lỗi 421 Too Many Connections From This IP trên FileZilla

Article ID: 662
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020

Xảy ra lỗi 421 Too Many Connections From This IP trên FileZilla là do kết nối FTP bị chờ quá lâu (idle) mà không được đóng lại trước khi lập kết nối mới. Việc này xảy ra khi nhà cung cấp hosting giới hạn số lượng kết nối FTP để ngăn chặn server quá tải.

Hướng dẫn sửa lỗi 421 Too Many Connections From This IP

Bước 1: Mở FileZilla FTP Client

Các bạn có thể tham khảo bài viết sau để download FileZilla:

 Bước 2: Chọn Site Manager

Chọn Site, sau đó chọn Site Manager

Bước 3: Thiết lập giới hạn kết nối

Lựa chọn Site của bạn, nhấn tab Transfer Settings

Maximum number of connections. Số lượng kết nối phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting của bạn cho phép bao nhiêu. Nhưng tốt nhất là cứ liên hệ với nhà cung cấp hosting của bạn để tìm giới hạn tối hạn tối đa là gì.

Bước 4: Hủy các kết nối trong cPanel

Truy cập vào cPanel chọn FTP Connections

Bước 5: Kiểm tra các kết nối FTP đến hosting 

Ở mục này sẽ hiện cả tất các kết nối FTP connections tới tài khoản của bạn

  • Reload để refresh trang.
  • Disconnect để hủy một kết nối.

 Bước 6: Xác nhận hủy kết nối FTP

Nhất nút Disconnect để hủy kêt nối FTP

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 662
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0