Ngăn chặn các liên kết đến các tệp Hotlink Protection

Article ID: 680
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020

HotLink protection cho phép bạn chặn website khác truy cập trực tiếp vào từ website khác có link trên đó (ví dụ hình ảnh). Nếu bạn không sử dụng HotLink protection thì những website khác có thể dẫn link từ site của bạn vì vậy sẽ tăng băng thông không cần thiết lên. Bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện

Hướng dẫn ngăn chặn các liên kết đến các tệp Hotlink Protection

Bước 1: Nhấn chọn vào Hotlink Protection

Sau khi đăng nhập vào cPanel, các bạn tìm đến mục Hotlink Protection

Bước 2: Kích hoạt Hotlink Protection

Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi để cài đặt HotLink protection.

Chúc thích:  

  1. Enable HotLink protection.
    Nếu bạn muốn đổi cấu hình cài đặt mặc định vậy hãy xem qua các tùy chọn từ 2-6 bên dưới.
  2. URLs to allow access: – điền URL  bạn muốn cho phép dẫn link tới files của bạn. Mặc định, phần này sẽ tự động được điền với tên miền của bạn.
  3. Block direct access for the following extensions (comma-separated): – tại đây bạn có thể điền file extension mà bạn muốn chặn truy cập trực tiếp tới.
  4. Allow direct requests – chọn lựa chọn này nếu bạn muốn cho phép truy cập trực tiếp từ browser (ví dụ khi được mở bằng đường dẫnURL yourdomain.com/image.png).
  5. Redirect the request to the following URL: – Nếu bạn muốn bạn có thể chuyển hướng request bị chặn tới một URL nhất định, ví dụ, một trong các trang của tên miền của bạn. Bạn sẽ cần một URL hợp lệ dạng http://yourdomain.com/somepage.php.
  6. Click nút Submit để lưu thay đổi.

 Vậy là xong, bây giờ files của bạn trên server đã được bảo vệ khỏi bị sử dụng bởi những website không mong muốn

Article ID: 680
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0