Ping là gì ?

Article ID: 508
Cập nhật gần nhất: 10 Th06, 2020

Khi các bạn truy cập web hoặc đang chơi game trên hệ điều hành Window, nếu có cảm giác chậm hoặc game có hiện tượng giật, lag hoặc phản hồi chậm, bước đầu tiên cho việc kiểm tra internet trên máy tính chính là gõ lệnh Ping lên cửa sổ cmd , cụ thể hơn là ping google.com -t .

Vậy lệnh ping là gì ?

 Ping (viết tắt của Packet Internet Grouper ). là lệnh cơ bản để kiểm tra xem thiết bị của bạn có truy cập đến địa chỉ cần kiểm tra và mất bao lâu để yêu cầu nhận được phản hồi. Đồng thời khi sử dụng lệnh ping với tên miền, tương đương với việc sẽ kiểm tra được địa chỉ IP thực của trang web đó.  Ping còn được sử dụng để kiểm tra xem thời gian phản hồi từ thiết bị của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn như:

 • FPT: ping 210.245.31.130
 • Viettel: ping 203.113.131.1
 • VNN: ping 203.162.4.190

Và một số nhà cung cấp dịch vụ Internet khác

Dưới đây là mô tả các thông tin của lệnh ping cung cấp khi sử dụng (test với trang hostvn.net) : 

Pinging hostvn.net [210.245.93.69] with 32 bytes of data:
Reply from 210.245.93.69: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 210.245.93.69: bytes=32 time=19ms TTL=56
Reply from 210.245.93.69: bytes=32 time=58ms TTL=56
Reply from 210.245.93.69: bytes=32 time=60ms TTL=56

- Pinging hostvn.net [210.245.93.69] with 32 bytes of data: Ping đến tên miền hostvn.net (ip 210.245.93.69) với tập tin có dung lượng là 32 byte. 

- Reply from 210.245.93.69: bytes=32 time=7ms TTL=56: Phản hồi từ IP 210.245.93.69, gói tin dung lượng 32 byte, thời gian phản hồi là 7ms(mili giây).

Có rất nhiều cú pháp để kiểm tra ping (Window): 

 • Ping <máy chủ> [-t], không xác định thời gian dừng của lệnh ping. Ví dụ: Ping kb.hostvn.net -t
 • Ping <máy chủ> [-l size] với size là dung lượng gói tin (bytes). Ví dụ: Ping kb.hostvn.net -l 256
 • Ping <máy chủ> [-n count] với count là số lần thực hiện lệnh Ping. Ví dụ: Ping kb.hostvn.net -n 10

Để có thể hiểu thêm cú pháp của lệnh ping, mở cửa sổ Start ---> Run ---> cmd ping /?

- Nếu cách bạn muốn xuất kết quả lệnh ping ra một file nào đó, gõ lệnh sau :
   Ping  kb.hostvn.net > ping.txt 

   

   Theo như ở trên thì lệnh Ping sẽ xuất file ở đường dẫn : C:\Users\Admin
- Để đổi đường dẫn thư mục chứ file xuất ra, thay vì gõ tên file. ta sẽ gõ đường dẫn thư mục đích : 
Ping kb.hostvn.net -t > C:\Users\download\ping.txt. Như vậy file trên sẽ nằm trong thư mục download thay vì là Admin.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng lệnh ping với hệ điều hành linux, cú pháp cơ bản cũng là ping <ip hoặc tên miền>, nhưng sẽ hơi khác một chút, chi tiết các bạn có thể xem hướng dẫn qua lệnh : man ping.

Vậy thế nào là thời gian phản hồi tốt khi kiểm tra lệnh ping :

 • <30 ms - ping tuyệt vời ; hầu như không có độ trễ, rất tốt để xử lý các yêu cầu cần phản hồi nhanh như chơi game online (phản hồi theo thời gian thực).
 • 30 đến 50 ms - ping trung bình; phản hồi trang web vẫn rất nhanh.
 • 50 đến 100 ms - thời gian ping hơi chậm;  web bắt đầu phản hồi chậm khi  truy cập.
 • 100 ms đến 500 ms - ping chậm; ảnh hưởng rõ ràng hơn đến trình duyệt web, load web rất lâu.
 • > 500 ms - ping nửa giây trở lên sẽ thêm độ trễ đáng chú ý cho tất cả các yêu cầu; thường xảy ra khi nguồn và đích ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Trên đây là thông tin và hướng dẫn sử dụng cơ bản cho lênh ping mà HOSTVN đã giới thiệu với các bạn. Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của HOSTVN

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 508
Cập nhật gần nhất: 10 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 6
Lượt xem: 0