Hướng dẫn tạo và quản lý package trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Để tạo mới 1 package bạn chọn Add Package.

Tiếp đó bạn sẽ nhìn thấy các thông số cơ bản được cấu hình tự động. Có 2 mục mọi người hay quan tâm nhất đó là 2 mục đầu tiên.

Bandwidth (MB): Lưu lượng băng thông hàng tháng tối đa, nếu user nào vượt quá thì sẽ bị supend.

Disk Space (MB): Dung lượng lưu trữ tối đa, nếu user nào vượt quá thì cũng sẽ bị supend.

Các tùy chọn khác nếu bạn không hiểu rõ tính năng của nó thì nên để mặc định, nếu muốn 1 tùy chọn nào đó không bị giới hạn, bạn ấn vào unlimited tương ứng với tùy chọn đó.

Kéo xuống dưới cùng bạn đặt tên cho package mà mình đang tạo.

Cuối cùng  bạn chọn Save là hoàn thành việc tạo 1 package.

Để quản lý các package đã được tạo bạn chọn Manager User Packages.

Tiếp đó bạn sẽ nhìn thấy các package mà bạn đã tạo cùng thông tin về Bandwidth và Disk Usage của từng package.

Để thêm 1 package mới bạn chọn Add Package.

Để chình sửa các thông số như băng thông, dung lượng lưu trữ, cơ sở dữ liệu, tài khoản FTP... của package nào thì bạn ấn vào package đó.

Để xóa 1 package các bạn ấn vào ô vuông ở cột Select tương ứng với package đó và chọn Delete Selected. Giả sử như trong hình tôi muốn xóa package Reseller_CaoCap.Article ID: 252
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 5
Web Hosting -> Reseller Hosting -> Reseller DirectAdmin -> Hướng dẫn tạo và quản lý package trong tài khoản Reseller DirectAdmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tao-va-quan-ly-package-trong-tai-khoan-reseller-directadmin_252.html