Hướng dẫn đổi Nameserver cho tên miền .vn

Việc thay đổi DNS cho tên miền Việt Nam khách hàng không thể tự thực hiện được, do việc thay đổi cần được thao tác trực tiếp trên tài khoản đại lý tên miền . Vì vậy, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hànggửi ticket qua bộ phận Kinh doanh để được hỗ trợ kịp thời.

Khách hàng cần gửi qua ticket cho bộ phận kinh doanh thông tin đầy đủ của DNS mới, bao gồm: DNS và IP của DNS đó.

Sau khi bộ phận kinh doanh báo đã thay đổi DNS xong, khách hàng cần đợi khoảng 2-24h để DNS mới được cập nhật.Article ID: 345
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Quản lý dịch vụ -> Quản lý tên miền -> Hướng dẫn đổi Nameserver cho tên miền .vn
https://kb.hostvn.net/hung-dn-di-nameserver-cho-ten-min-vn_345.html