Những đối tượng được đăng ký tên miền Việt Nam

Một số đuôi tên miền Việt Nam sẽ hạn chế người đăng ký. Trong các trường hợp không phù hợp với yêu cầu này, HOSTVN sẽ hoàn trả 100% số tiền khách hàng đã thanh toán cho tên miền đó.

Đối tượng đăng ký: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương với tên miền COM.VN.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.

Đối tượng đăng ký: cá nhân

Tên miền đăng ký: là tên riêng của chủ thể (VD: nguyenvannam.name.vn) hoặc tổ hợp tên riêng của chủ thể (VD: namnv.name.vn), tên riêng của vợ/chồng/con cái trong gia đình chủ thể.

Hồ sơ đăng ký: xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân như CMTND (hoặc hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe), giấy đăng ký kết hôn (đối với đăng ký cho vợ, chồng) hoặc giấy khai sinh (đối với đăng ký cho con), bắt buộc photo/scan kèm hồ sơ đăng ký.

Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức quân đội và quốc phòng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và hồ sơ như trên, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ phối hợp cùng nhà đăng ký để thẩm định hồ sơ trước khi xem xét cấp quyền sử dụng.Article ID: 360
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Tên miền -> Đăng ký tên miền -> Những đối tượng được đăng ký tên miền Việt Nam
https://kb.hostvn.net/nhng-di-tung-duc-dang-ky-ten-min-vit-nam_360.html