Hướng dẫn đăng nhập vào phpMyAdmin và Import Database trên DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Control Panel DirectAdmin. Trong mục “Your Account” Chọn “MySQL Management”.

Bước 2: Click vào “phpMyAdmin”

Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập, bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và click “Log In” để đăng nhập

Bước 3: Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào tên database và chọn Import như hình sau:


Chúc các bạn thành công!Article ID: 373
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin -> Hướng dẫn đăng nhập vào phpMyAdmin và Import Database trên DirectAdmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-dang-nhap-vao-phpmyadmin-va-import-database-tren-directadmin_373.html