[cPanel] Hướng dẫn khắc phục lỗi cPanel does not support NetworkManager enabled

Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi "cPanel does not support NetworkManager enabled" khi cài đặt cPanel lên VPS/Server của mình.

Mặc định, cPanel sẽ không hỗ trợ Network Manager service. Do đó để có thể cài đặt được, bạn cần phải tắt service này đi theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng lệnh để tắt Network Manager

Đối với CentOS 6, CloudLinux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL), or Amazon Linux... bạn có thể dùng 2 lệnh sau:

service NetworkManager stop
chkconfig NetworkManager off

Đối với CentOS 7, CloudLinux 7, or RHEL 7... bạn có thể dùng 2 lệnh sau:

systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service

Bước 2: Thay đổi cấu hình mạng.

Trước tiên bạn cần xác định mình đang sử dụng card mạng nào, để thực hiện bạn đăng nhập vào VPS của mình và chạy lệnh: ifconfig -a

Theo như hình đính kèm, ta biết card mạng đang sử dụng là eth0.

Tiến hành thêm 2 dòng sau vào cấu hình, cấu hình thường sẽ có đường dẫn là /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (lưu ý: thay eth0 bằng thông số mà bạn đã kiểm tra được trên VPS của mình)

NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes

Bước 3: Khởi động lại network

Đối với CentOS 6, CloudLinux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL), or Amazon Linux... bạn có thể dùng 2 lệnh sau:

chkconfig network on
service network start

Đối với CentOS 7, CloudLinux 7, or RHEL 7... bạn có thể dùng 2 lệnh sau:

systemctl enable network.service
systemctl start network.service

Sau khi khởi động lại network, bạn tiến hành cài đặt lại cPanel bình thường. 

Chúc bạn thành công!Article ID: 394
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS cPanel -> [cPanel] Hướng dẫn khắc phục lỗi cPanel does not support NetworkManager enabled
https://kb.hostvn.net/cpanel-hung-dn-khac-phc-li-cpanel-does-not-support-networkmanager-enabled_394.html