Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Bussiness

Dịch vụ Email Bussiness cũng giống như các dịch vụ Email khác, đều có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp email (Forward Email). Khi ai đó gửi vào email user@domain.com, nếu bật chức năng chuyển tiếp, thì email đó sẽ được chuyển 1 bản sao tới email bạn cấu hình.

Các bước thiết lập Forward Email:

Trước tiên cần đăng nhập vào Webmail, sau đó lựa chọn Settings -> Account và chọn tiếp tab "Forwarding" như hình dưới đây. Bạn sẽ có 2 tùy chọn:

Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút "Save" để lưu lại.

Chúc quý khách thành công.Article ID: 421
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018
Lần sửa đổi: 1
Email Services -> Email Business v2 -> Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Bussiness
https://kb.hostvn.net/huong-dan-chuyen-tiep-email-forward-trong-email-bussiness_421.html