Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên hosting cPanel

Để thay đổi phiên bản PHP trên hosting sử dụng cPanel quý khách làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hosting

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Bước 3: Chọn phiên bản PHP muốn sử dụng sau đó bấm Set as current

Chúc quý khách thành công.Article ID: 460
Cập nhật gần nhất: 18 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 3
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting cPanel -> Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên hosting cPanel
https://kb.hostvn.net/hung-dn-thay-di-phien-ban-php-tren-hosting-cpanel_460.html