Hướng dẫn tắt Error Log trên hosting cPanel

Để tắt Error Log trong hosting sử dụng cPanel các bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Bước 3: Chọn Switch To PHP Options và bỏ chọn ô log_errors

Chúc các bạn thành công.Article ID: 465
Cập nhật gần nhất: 31 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting cPanel -> Hướng dẫn tắt Error Log trên hosting cPanel
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tat-error-log-tren-hosting-cpanel_465.html