Hướng dẫn bật PHP Extension trên hosting Direct Admin

Để bật/tắt PHP Extension trên hosting sử dụng Direct Admin quý khách làm như sau :

Chọn Select PHP Version

Chọn/bỏ chọn các extension quý khách muốn bật/tắt

Chúc các bạn thành công với hướng dẫn này.Article ID: 484
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin -> Hướng dẫn bật PHP Extension trên hosting Direct Admin
https://kb.hostvn.net/huong-dan-bat-php-extension-tren-hosting-direct-admin_484.html