Hướng dẫn tạo Nhóm trong Zoho Mail

Chức năng tạo nhóm này giống như tạo 1 mạng xã hội thu nhỏ, các thành viên trong nhóm có thể tạo ghi chú, sự kiện, tác vụ…

Để tạo nhóm, các bạn làm theo các bước sau:

Tại giao diện Email Setting -> Chọn bảng Nhóm -> Quản lý các nhóm -> Chọn Tạo nhóm

Sau khi tạo nhóm thành công, Nhóm mới sẽ hiện tại Tab Streams với giao diện như hình:

Nó sẽ như 1 mạng xã hội thu nhỏ, dành cho nhóm, team…có thể tạo ghi chú, sự kiên, tác vụ, giao việc cho thành viên trong nhóm này.Article ID: 492
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 3
Email Services -> Zoho Mail -> Admin Level -> Hướng dẫn tạo Nhóm trong Zoho Mail
https://kb.hostvn.net/huong-dan-tao-nhom-trong-zoho-mail_492.html