Hướng dẫn tạo và trỏ bản ghi SPF để xác thực tên miền gửi mail

SPF, DKIM là giao thức ký email (Mail Signing Protocols) giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ email như HOSTVN, ZOHO, GMAIL…tin tưởng rằng tên miền gửi email có khả năng là spam mail hay không. Ngoài ra, nó cũng giúp bảo vệ tên miền của bạn tránh vào Spam (Junk) khi gửi email.

Để thiết lập SPF đối với dịch vụ Zoho Mail, các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Zoho Mail Control Panel với user là quản trị viên (Admin)

Link: https://mailadmin.zoho.com/

Chọn Mail Administration -> Email Authentication -> SPF

Bước 2:

Việc cần làm tiếp theo là tạo 1 bản ghi TXT trong trang quản trị tên miền tương ứng với các giá trị theo thông tin đã tạo được ở trên (TXT, TXT Value)

Tại ví dụ này, tôi sử dụng hệ thống quản lý tên miền của HOSTVN - Anycast.

Sau khi đăng nhập, tại list danh sách tên miền, chọn tên miền cần tạo bản ghi TXT chọn Quản lý DNS như hình:

Tiếp theo chọn Thêm bản ghi TXT Record

Chúc các bạn thành công.Article ID: 500
Cập nhật gần nhất: 20 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 2
Email Services -> Zoho Mail -> Admin Level -> Hướng dẫn tạo và trỏ bản ghi SPF để xác thực tên miền gửi mail
https://kb.hostvn.net/huong-dan-tao-va-tro-ban-ghi-spf-de-xac-thuc-ten-mien-gui-mail_500.html