Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Bussiness

Dịch vụ Email Bussiness cũng giống như các dịch vụ Email khác, đều có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp email (Forward Email). Khi ai đó gửi vào email user@domain.com, nếu bật chức năng chuyển tiếp, thì email đó sẽ được chuyển 1 bản sao tới email bạn cấu hình nhận Forward.

Các bước thiết lập Forward Email:

Hãy đăng nhập vào Webmail, sau đó lựa chọn Settings -> Account  và lựa chọn mục "Forwarding" như hình dưới đây. Bạn sẽ có 2 tùy chọn:

Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút "Save" để lưu lại. Chúc các bạn thành công.Article ID: 501
Cập nhật gần nhất: 22 Th04, 2020
Lần sửa đổi: 1
Email Services -> Email Business v2 -> Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Bussiness
https://kb.hostvn.net/huong-dan-chuyen-tiep-email-forward-trong-email-bussiness_501.html