Hướng dẫn thay đổi thông số PHP trên VPS Directadmin

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi các thông số PHP trên VPS Directadmin.

Hướng dẫn thay đổi thông số PHP trên VPS Directadmin

Bước 1: Đăng Nhập Vào Admin

Để thay đổi thông số PHP các bạn đăng nhập vào Admin Directadmin và chọn File Editor

Bước 2: Edit file php.ini

Trong mục Select a file to edit hãy tìm và chọn file php.ini

Sau khi chọn file hãy click nút Show File. Tiếp theo các bạn kéo xuống cuối trang và điền mật khẩu đăng nhập của user Admin và bấm Authenticate

Lúc này các bạn đã có thể tiến hành sửa file php.ini để thay đổi các thông số PHP

Các thông số bạn có thể thay đổi

max_execution_time

max_input_time

max_input_vars

memory_limit

post_max_size

upload_max_filesize

Sau khi chỉnh sửa các bạn kéo xuống cuối trang và bấm Save để lưu lại thiết lập

Chúc bạn thành công!Article ID: 588
Cập nhật gần nhất: 15 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin -> Hướng dẫn thay đổi thông số PHP trên VPS Directadmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-thay-di-thong-s-php-tren-vps-directadmin_588.html