Hướng dẫn mở port VPS Google Cloud

Theo mặc định khi bạn tạo VPS tại Google Cloud chỉ mở các port 3389, 22, 80, 443,.. ngoài ra sẽ bị firewall chặn nên ứng dụng không truy cập được ví dụ như FTP, Directadmin, cPanel hoặc các dịch vụ khác mà sử dụng cổng riêng. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn mở port trên firewall Google Cloud.

Hướng dẫn mở port VPS Google Cloud

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý Project của Google Cloud

Bạn đăng nhập vào trang quản lý ở phần Networking chọn VPC Network và chọn tiếp Firewall.

Bước 2: Tạo Firewall Rule

Bạn chọn tiếp Create firewall rule

Các bạn điền thông tin như sau:

Sau đó ấn Create để tạo rule.

Chúc bạn thành công!Article ID: 620
Cập nhật gần nhất: 28 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> Hướng dẫn mở port VPS Google Cloud
https://kb.hostvn.net/hung-dn-m-port-vps-google-cloud_620.html