Hướng dẫn cài đặt Trust cho email gửi đến trong Email Business

Nhiều trường hợp Email gửi đến bị đánh giá là spam và rơi vào Junk Email (Email rơi vào Junk Email trên webmail sẽ không đồng bộ về Outlook), để tránh những trường hợp email quan trọng của đối tác bị đánh giá là spam, bạn có thể tiến hành cài đặt Trust cho Email hoặc domain của người gửi tới.

Hướng dẫn cài đặt Trust cho email gửi đến trong Email Business

Bước 1: Truy cập vào webmail

Bạn truy cập vào webmail, tìm đến Settings và chọn Spam Filtering

Bước 2: Thêm Trust cho tên miền hoặc email người gửi tới 

Tại menu Trusted Sender, bạn sẽ thấy 2 mục Trusted Domain và Trusted Email Addresses, bạn chọn vào để thêm Email hoặc Domain cần tăng độ tin cậy.

Sau khi thêm Trust cho tài khoản gửi đến, email của tài khoản đó gửi tới sẽ không bị rơi vào Junk Email nữa, chúc bạn thành công.Article ID: 677
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Email Services -> Email Business v2 -> Hướng dẫn cài đặt Trust cho email gửi đến trong Email Business
https://kb.hostvn.net/hung-dn-cai-dat-trust-cho-email-gi-den-trong-email-business_677.html