Hướng dẫn tạo CSR trên Plesk

CSR (Certificate Signing Request) là một tệp chứa thông tin về Tổ chức phát hành chứng chỉ – Certificate Authority (hoặc CA, các công ty phát hành chứng chỉ SSL) cần tạo chứng chỉ SSL của bạn. Mục đích của CSR là có một phương pháp chuẩn hóa để cung cấp thông tin này cho các CA. Sau đây HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn tạo CSR trên DirectAdmin.

Hướng dẫn tạo CSR trên Plesk

Bước 1: Đăng nhập vào hosting Plesk

Đăng nhập vào hosting Plesk

Bước 2: Chọn SSL/TLS Certificates

Chọn SSL/TLS Certificates để bắt đầu khởi tạo CSR

Bước 3: Bắt đầu khởi tạo CSR

Chọn Advanced Settings để tùy chọn nâng cao

Bước 4: Thêm SSL/TLS Certificates

Chọn Add SSL/TLS Certificate để thêm Certificates

Bước 5: Khai báo thông tin

Bước 6: Nhận thông tin CSR

Sau khi đã điền các thông tin trên, bạn sẽ nhận được thông tin CSR

Chúc các bạn thành công !Article ID: 679
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Windows -> Hướng dẫn tạo CSR trên Plesk
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tao-csr-tren-plesk_679.html