Hướng dẫn thanh toán dịch vụ qua PayPal

Lưu ý: Với hình thức thanh toán dịch vụ qua PayPal, thời gian kích hoạt có thể kéo dài hơn thông thường, nhưng không quá 24 giờ. Một số dịch vụ có thể giới hạn việc thanh toán qua PayPal, xin vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ để được biết thêm chi tiết.

Để thanh toán dịch vụ qua PayPal, bạn cần phải có dịch vụ đang kích hoạt hoặc đang hết hạn và hợp đồng/hóa đơn đang ở trạng thái "Chưa thanh toán".

Nếu bạn chưa có dịch vụ đang kích hoạt, vui lòng truy cập website và đăng ký dịch vụ.

Bạn hãy truy cập vào tài khoản khách hàng tại đây. Sau khi nhập thông tin khách hàng, bạn sẽ thấy ở phía dưới, mục "Hợp đồng chưa thanh toán" là các hợp đồng/hóa đơn bạn chưa thanh toán.

Nếu bạn chắc chắn mình có dịch vụ cần gia hạn nhưng không thấy hợp đồng hiển thị sau khi đăng nhập, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để chúng tôi có thể kiểm tra và xác minh điều này.

Hãy click vào hợp đồng bạn muốn thanh toán. Tại hợp đồng phía trên bên phải, bạn sẽ nhìn thấy hình thức thanh toán. Lựa chọn "PayPal" từ danh mục, bạn sẽ thấy biểu tượng thanh toán quen thuộc của PayPal hiển thị.

Sau khi lựa chọn một trong hai biểu tượng, bạn chuyển tới website thực hiện thanh toán của PayPal. Hãy đăng nhập, thực hiện thanh toán, sau đó bạn sẽ được chuyển về Hợp đồng bạn vừa thanh toán.

Xin lưu ý: Dù bạn thanh toán qua PayPal, nhưng để xác thực giao dịch, HostVN sẽ xác nhận trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thanh toán. Bởi vậy, Hợp đồng của bạn có thể hiển thị "Chưa thanh toán" cho tới khi Phòng Kinh doanh và xác thực.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình thanh toán dịch vụ sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến qua PayPal.Article ID: 7
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Quản lý dịch vụ -> Thanh toán - Gia hạn -> Hướng dẫn thanh toán dịch vụ qua PayPal
https://kb.hostvn.net/hung-dn-thanh-toan-dch-v-qua-paypal_7.html