Hướng dẫn optimize MySQL trên aaPanel

Khi bạn sử dụng aaPanel thì sẽ có tính năng Optimize MySQL để tối ưu MySQL phù hợp với cấu hình VPS bạn đang sử dụng. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng này.

Hướng dẫn optimize MySQL trên aaPanel

Bước 1: Đăng nhập vào aaPanel

Bạn đăng nhập vào aaPanel và chọn vào phần App Store

Tiếp đến chọn phần Setting của MySQL

Bước 2: Optimize MySQL

Bạn chọn tiếp phần Optimization và chọn cấu hình tương ứng với dung lượng RAM VPS bạn đang sử dụng và ấn Save, sau đó Restart mysqld service

Chúc bạn thành công!Article ID: 712
Cập nhật gần nhất: 27 Th12, 2020
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> Hướng dẫn optimize MySQL trên aaPanel
https://kb.hostvn.net/hung-dn-optimize-mysql-tren-aapanel_712.html