Hướng dẫn giới hạn thư gửi đi trong email Business

Nếu bạn không muốn các tài khoản của mình gửi đi quá nhiều thư trong một giờ, bạn có thể thao khảo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn giới hạn thư gửi đi trong email Business

Bước 1: Truy cập vào webmail

Đầu tiên, bạn truy cập vào webmail với tài khoản có quyền quản trị cao nhất, tìm đến Domain Settings, chọn đến Account mà bạn cần giới hạn.

Bước 2: Giới hạn email gửi đi hoặc dung lượng gửi đi

Tại trang quản lý tài khoản hiện ra, bạn có thể đặt giới hạn cho tài khoản:

Outgoing Messages per Hour: Giới hạn số lượng email gửi đi mỗi giờ

Outgoing Bandwidth MB per Hour: Giới hạn tổng dung lượng email gửi đi mỗi giờ

Lưu ý: Trường hợp bạn đặt giá trị là 0 (không giới hạn) cần chuyển Message Throttling Action và Bandwidth Throttling Action về None, nếu không sẽ gặp lỗi 452 khi sử dụng email business trên OutlookArticle ID: 720
Cập nhật gần nhất: 29 Th01, 2021
Lần sửa đổi: 1
Email Services -> Email Business v2 -> Hướng dẫn giới hạn thư gửi đi trong email Business
https://kb.hostvn.net/hung-dn-gii-han-thu-gi-di-trong-email-business_720.html