Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail

Nếu bạn cần sử dụng gmail của mình để tích hợp vào các ứng dụng (ví dụ các ứng dụng gửi email trên website... ), bạn có thể tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản của mình để tránh bị lộ mật khẩu chính của tài khoản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail

Bước 1: Truy cập vào tài khoản gmail của bạn

- Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản gmail của mình tại https://myaccount.google.com, chọn đến Bảo mật và tiến hành bật xác thực 2 bước cho tài khoản.

- Nếu tài khoản đã bật xác thực 2 bước trước đó, bạn chọn vào Mật khẩu ứng dụng để tiếp tục.

Bước 2: Thiết lập mật khẩu ứng dụng

- Tại trang thiết lập mật khẩu ứng dụng, bạn chọn tên thiết bị là Khác (Tên tùy chỉnh), sau đó điền tên mình muốn và nhấn Tạo để tiến hành tạo mật khẩu ứng dụng.

- Hoàn tất, bạn có thể lưu lại mật khẩu ứng dụng của mình để thiết lập trên các ứng dụng bên ngoài, nhấn Xong để kết thúc, chúc bạn thành công.Article ID: 752
Cập nhật gần nhất: 07 Th07, 2021
Lần sửa đổi: 1
Email Services -> G Suite -> Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tao-mat-khau-ng-dng-ca-gmail_752.html