Câu hỏi thường gặp về webmail

Làm thế nào để truy cập webmail có dạng webmail.domain.com sau khi đăng ký và kích hoạt dịch vụ Email Business?

Để làm điều này, bạn cần tạo 1 bản ghi có dạng webmail.domain.com (CNAME) và trỏ về bản ghi DNS được nêu rõ trong email. Nếu không rõ về bước này, hãy chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tên miền của bạn hoặc cung cấp thông tin quản lý DNS cho Phòng Kỹ thuật.

Tiếp theo, bạn cần liên hệ với Phòng Kỹ thuật qua email kythuat@hostvn.net, hoặc tạo Ticket hỗ trợ để chúng tôi cấu hình trên hệ thống giúp bạn truy cập được webmail.

Sau bao lâu tôi có thể truy cập webmail kể từ khi kích hoạt?

Hãy lưu ý liên hệ với Phòng Kỹ thuật và hợp tác cung cấp các thông tin cần thiết. Thời gian để cập nhật DNS, tùy theo từng nhà cung cấp dịch vụ tên miền, sẽ mất từ 2 đến 12 giờ để cập nhật.

Tạm thời tên miền của tôi hết hạn. Làm sao tôi có thể truy cập webmail để lấy các email quan trọng?

Điều này không khó. Bạn có thể truy cập webmail tại địa chỉ được ghi trong thông tin tài khoản Email Business với tài khoản và mật khẩu của bạn.Article ID: 80
Cập nhật gần nhất: 20 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 2
Email Services -> Email Business v2 -> Câu hỏi thường gặp về webmail
https://kb.hostvn.net/cau-hi-thung-gap-v-webmail_80.html