Hướng dẫn sửa lỗi hiển thị tiếng việt có dấu trên Directadmin

Khi bạn thao tác chỉnh sửa file trên Directadmin, có thể bạn sẽ gặp lỗi hiển thị các dữ liệu tiếng Việt có dấu trong file chỉnh sửa, bài vết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sửa lỗi này.

Hướng dẫn sửa lỗi hiển thị tiếng Việt có dấu trên Directadmin

Bước 1: Truy cập vào VPS

- Đầu tiên, bạn SSH tới VPS để tiến hành sửa lỗi, tham khảo hướng dẫn tại ĐÂY để sử dụng Putty SSH tới VPS

Bước 2: Cấu hình

Bạn tìm đến file dưới đây và mở ra bằng vi hoặc nano để chỉnh sửa (có thể thay enhanced bằng giao diện mà bạn đang sử dụng)

/usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

Tại đây, bạn tìm và sửa lại LANG_ENCODING=iso-8859-1 thành LANG_ENCODING=UTF-8 , save file để hoàn tất, chúc bạn thành công.Article ID: 817
Cập nhật gần nhất: 01 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin -> Hướng dẫn sửa lỗi hiển thị tiếng việt có dấu trên Directadmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-sa-li-hin-th-tieng-vit-co-dau-tren-directadmin_817.html