Hướng dẫn kết nối tên miền với Google Sites

Xác thực tên miền về Google site

Để tiến hành trỏ tên miền về Google site, các bạn cần phải mua domain riêng trước. Sau đó xác thực tên miền trên công cụ webmaster tool sau đó mới trỏ tên miền theo bản ghi và xác thực trỏ được. Bằng cách làm theo hướng dẫn trỏ tên miền về Google site uy tín sau đây:

Bước 1Thêm website của bạn vào webmaster tool

Đăng nhập vào trong webmaster tool sau đó tạo tài khoản của mình vào đó.

Thêm website vào webmaster tool để trỏ tền miền về Google site

Thêm website vào webmaster tool để trỏ tên miền về Google site

Điền đầy đủ tên miền mà bạn muốn trỏ chúng về Google site.

Sau khi thêm tên miền xong, mọi người sẽ được chuyển sang phần xác thực. Hãy làm theo lần lượt và đầy đủ các bước sau: Lựa chọn nhà cung cấp tên miền và ấn bắt đầu

Lựa chọn nhà cung cấp tên miền và lưu bản ghi

Lựa chọn nhà cung cấp tên miền và lưu bản ghi

Bước 2: Nếu bạn đang sử dụng Cloudflare để quản lý tên miền thì google sẽ tự động chuyển bạn qua link cloudflare 

Xác minh tên bản ghi

Xác minh tên bản ghi 

Bước 3: Add tên miền mới vào google site

Vào phần Google site cần trỏ tên miền

Add tên miền mới vào Google site

 

Add tên miền mới vào Google site

Tiếp theo hãy vào phần cài đặt -> tên miền tùy chỉnh -> bắt đầu thiết lập

Điền địa chỉ tên miền đã được xác thực

Chúc các bạn thành côngArticle ID: 989
Cập nhật gần nhất: 06 Th05, 2023
Lần sửa đổi: 1
Kiến thức cơ bản -> Hướng dẫn kết nối tên miền với Google Sites
https://kb.hostvn.net/hung-dn-ket-ni-ten-min-vi-google-sites_989.html