Quản lý FTP Account trong Plesk 12.x

Article ID: 199
Cập nhật gần nhất: 01 Th03, 2019

Đối với dịch vụ Hosting Windows của HOSTVN khách hàng có thể tự khởi tạo các tài khoản FTP.  Để tạo tài khoản FTP các bạn có thể làm như sau:

1. Đăng nhập vào hosting

windows

I. Tạo tài khoản FTP

1. Chọn Websites & Domains => FTP Access

ftp

Chọn tiếp Add an FTP Account

ftp

2. Điền đầy đủ thông tin và bấm Ok

ftp

FTP account name : Tên đăng nhập FTP

Home directory : Thư mục làm việc (Khi đăng nhập qua FTP sẽ chỉ view được trong thư mục này)

New password, Confirm password : Mật khẩu và xác nhận mật khẩu

Read permission : Cấp quyền đọc

Write permission  : Cấp quyền ghi

II. Đổi mật khẩu tài khoản FTP

1. Chọn tài khoản muốn thay đổi mật khẩu

ftp

2. Điền mật khẩu vào 2 ô Password và Confirm password  sau đó bấm Ok

ftp

Chúc quý khách thành công

Article ID: 199
Cập nhật gần nhất: 01 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1701