Reseller Hosting Windows
Quản lý FTP Account trong Plesk 12.x
Đối với dịch vụ Hosting Windows của HOSTVN khách hàng có thể tự khởi tạo các tài khoản FTP. Để tạo tài khoản FTP các bạn có thể làm như sau: 1. Đăng nhập vào hosting I. Tạo tài khoản FTP 1. Chọn Websites & Domains => FTP...
rating 29 Th05, 2018 Lượt xem: 1701
Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET
Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo các bước sau: 1, Đăng nhập vào trang quản lý Hosting Windows. 2. Chọn Websites & Domains => ASP.NET Settings => Change Version 3. Chọn phiên bản và...
rating 29 Th05, 2018 Lượt xem: 1428
Hướng dẫn backup database với myLittleAdmin
Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách backup database trên hosting windows với công cụ myLittleAdmin. Lưu ý: Để sử dụng công cụ myLittleAdmin các bạn cần tạo subdomain mssql.domain.com và trỏ về host của bạn Ví dụ: mssql.hostvn.net ...
rating 19 Th07, 2018 Lượt xem: 1852
Hướng dẫn thêm tên miền mới vào hosting Plesk
Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm tên miền mới vào hosting sử dụng Plesk. Mặc định khi khởi tạo thì hosting sẽ có sẵn 1 tên miền chính. Nếu bạn muốn thêm tên miền khác thì phải tiến hành thêm thủ...
rating 29 Th07, 2018 Lượt xem: 0
Hướng dẫn thêm Subdomain cho Hosting Plesk
Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm tên miền con(subdomain) cho hosting Plesk. Bước 1: Đăng nhập vào Hosting Thông tin đăng nhập đã được gửi qua mail khi bạn đăng ký dịch vụ. Trường hợp bạn không nhớ...
rating 29 Th07, 2018 Lượt xem: 0
Hướng dẫn tăng thời gian thực thi trên Hosting Plesk
Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn tăng thời gian thực thi trên Hosting Plesk. Mặc định thì hosting đã được cấu hình sẵn thông số này. Tuy nhiên một số trường hợp các bạn thực thi một vấn đề nào đó cần...
rating 29 Th07, 2018 Lượt xem: 0