Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 4 kết quả
... dụng mạnh mẽ dùng để cài đặt các mã nguồn phổ ... biến như WordPress, Joomla, OpenCart,... một cách nhanh ... hướng dẫn các bạn cách cài đặt mã nguồn WordPress trên ...
23 Th03, 2019 Lượt xem: 1838
... sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn mở WordPress ... các bạn cần download bộ cài đặt mã nguồn WordPress Tiếp ... tiến hành các thao tác cài đặt : - Đối với ...
05 Th03, 2019 Lượt xem: 2312
... Đề cài đặt wordpress bạn cần download bản cài ... đặt từ website về máy, download ... wordpress ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 15138
... dụng mạnh mẽ dùng để cài đặt các mã nguồn phổ ... biến như WordPress, Joomla, OpenCart,... một cách nhanh ... hướng dẫn các bạn cách cài đặt mã nguồn WordPress trên ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 0