Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 2 kết quả
item Hướng dẫn cài đặt mã nguồn Wordpress trên hosting cPanel
... Đề cài đặt wordpress bạn cần download bản cài ... wordpress ... vào hosting vào mục MySQL Dat ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 15138
item Hướng dẫn cài đặt WordPress bằng ứng dụng Softaculous trên hosting sử dụng cPanel
... mã nguồn phổ biến như WordPress, Joomla, OpenCart,... một cách nhanh ... cách cài đặt mã nguồn WordPress trên hosting sử dụng cPanel ... Bước 1: Đăng nhập vào cPanel: * Bước 2: Chọn ứng ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 0