Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 6 kết quả
item Hướng dẫn tạo tài khoản email mới
... Để tạo tài khoản email mới. Các bạn cần đăng ... Ví dụ nếu muốn tạo email là kinhdoanh@domain.com thì các bạn ... tất việc tạo tài khoản email mới. Nếu gặp khó khăn, ...
12 Th07, 2019 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền cho dịch vụ Email Business
... và kích hoạt dịch vụ Email Business? Để làm điều này, ... thông tin được gửi về email sau khi bạn đăng ký ... dịch vụ Email Business. Sau khi bạn đăng ...
13 Th03, 2019 Lượt xem: 0
item Tạo Group gửi email nội bộ trong trong phòng ban
... đang có nhu cầu gửi Email cho nhiều người cùng lúc ... các bạn tạo nhóm gửi Email cho nhiều người chỉ với ... một địa chỉ Email duy nhất. A. CÁCH CÀI ...
11 Th03, 2019 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn tạo tài khoản Email trên cPanel
... Để tạo tài khoản email, các bạn cần đăng nhập ... Sau đó các bạn chọn "Email Accounts" như hình sau: Nhập ... "Create Account": Để sử dụng Email, bạn có thể đăng nhập ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 21
item Hướng dẫn tạo DKIM để xác thực tên miền gửi mail trong tài khoản khách hàng
... xác thực tên miền gửi email bằng SPF, chúng ta cần ... cậy của tên miền gửi email Việc này giúp chúng ta ... gửi email không rơi vào hòm thư ...
22 Th06, 2018 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn cập nhật lại SSL cho dịch vụ Email Business
... bạn đang dùng dịch vụ Email Business cài đặt trên điện ... này bạn cần phải gỡ email ra và cấu hình lại ... Để bảo mật cho các email thì hệ thống máy chủ ...
25 Th05, 2018 Lượt xem: 0