Mail cho bạn bè
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Nhập chính xác những chữ cái bạn thấy trong hình vào ô bên trên.Hướng dẫn remote desktop

Từ bàn phím, các bạn ấn tổ hợp phím [Windows] + [R]

Gõ mstsc

Nhập IP Máy chủ/ VPS của bạn và đăng nhập bằng tài khoản quản trị, thông thường là Administrator