Mail cho bạn bè
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Nhập chính xác những chữ cái bạn thấy trong hình vào ô bên trên.Hướng dẫn tạo Subdomain cho hosting trên DirectAdmin

Bước 1: Trong giao diện chính của DirectAdmin, các bạn tìm phần “Your Account”, click “Subdomain Management

Bước 2: Nếu hosting của bạn có nhiều domain cùng chạy trên đó, trước tiên bản cần phải chọn domain nào muốn tạo subdomain.

Bước 3: Tạo subdomain

Các bạn tiến hành điền tên subdomain và click “Create” để tạo

Lưu ý: Khi tạo subdomain, tên thư mục của subdomain sẽ nằm trong đường dẫn public_html

Các bạn cần trỏ subdomain này về IP của hosting để có thể sử dụng subdomain này