Mail cho bạn bè
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Nhập chính xác những chữ cái bạn thấy trong hình vào ô bên trên.Hướng dẫn chuyển tiếp Email (Forward) trong Email Bussiness

Dịch vụ Email Bussiness cũng giống như các dịch vụ Email khác, đều có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp email (Forward Email). Khi ai đó gửi vào email user@domain.com, nếu bật chức năng chuyển tiếp, thì email đó sẽ được chuyển 1 bản sao tới email bạn cấu hình.

Các bước thiết lập Forward Email:

Trước tiên cần đăng nhập vào Webmail, sau đó lựa chọn Settings -> Account và chọn tiếp tab "Forwarding" như hình dưới đây. Bạn sẽ có 2 tùy chọn:

  • "Forwarding Address": Nhập địa chỉ email sẽ nhận forward.
  • "Delete messages when forwarded ": Đánh dấu mục này sẽ xóa bản gốc email sau khi forward. *Khuyến cáo không nên bật chức năng này

Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút "Save" để lưu lại.

Chúc quý khách thành công.