Mail cho bạn bè
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Nhập chính xác những chữ cái bạn thấy trong hình vào ô bên trên.Hướng dẫn sử dụng chức năng Domain Alias trong Email hosting cPanel

Để có thể nhận Email về một địa chỉ khác, Forwarders là một sự lựa chọn tốt trong trường hợp này,

ví dụ Email tên miền của bạn là Admin@domain.com và bạn muốn khi ai đó gửi vào địa chỉ này thì bạn cũng sẽ nhận được tại Email thanhtv@hostvn.com thì hướng dẫn này sẽ giúp cho bạn.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Domain Alias trong Email hosting cPanel 

Bước 1: Truy cập vào Forwarders trong cPanel

Tại cPanel truy cập đến mục Forwarders

Bước 2: Nhấn Add Forwarder để thêm mới chuyển tiếp 

Điền vào thông tin địa chỉ Email mà bạn muốn chuyển, và điền thông tin Email mà bạn muốn nhận được. Nhấn Add Forwarder để tạo.

 Như vậy là đã hoàn tất, chúc các bạn thành công