SMTP là gì ?

Article ID: 525
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2020

SMTP là gì?

SMTP là từ viết tắt của cụm từ Simple Mail Transfer Protocol có nghĩa là giao thức truyền tải thư tín đơn giản, đây là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet. Các ứng dụng thư điện tử thường sử dụng SMTP chỉ để gửi thư điện tử để được chuyển tiếp, thường gửi email đi đến máy chủ thư trên cổng 587 hoặc 465 theo RFC 8314.

Cách hoạt động của SMTP

Giao thức SMTP dùng nền văn bản (ASCII) và tương đối đơn giản. Trước khi một thông điệp được gửi, người ta có thể định vị một hoặc nhiều địa chỉ nhận thông điệp – những địa chỉ này thường được kiểm tra về sự tồn tại trung thực của chúng. Để kiểm thử một trình chủ SMTP là một việc tương đối dễ dàng, dùng chương trình ứng dụng telnet.

SMTP dùng cổng 25(non SSL) hoặc 465 (SSL/TLS) của giao thức TCP, SMTP định nghĩa tất cả những gì đã làm với email. Nó xác định cấu trúc của các địa chỉ, yêu cầu tên miền và bất cứ điều gì liên quan đến email. SMTP cũng xác định các yêu cầu cho Post Office Protocol (POP) và truy cập Internet Message Protocol (IMAP) máy chủ, do đó email được gửi đúng cách.

SMTP là phương thức rất đơn giản.

SMTP chỉ có thể chuyển văn bản, nó không thể xử lý phông chữ, đồ họa, tệp đính kèm, v.v. Vì vậy phương thức này cần có một phần khác hỗ trợ chuyển đổi video, âm thanh, hình ảnh ... Vì đó, Giao thức mở rộng thư điện tử Internet đa mục đích hay MIME đã được tạo để hỗ trợ cho SMTP  MIME mã hóa tất cả nội dung phi văn bản thành văn bản thuần túy. Trong định dạng được chuyển đổi đó, SMTP được dùng để chuyển dữ liệu.

Trên đây là khái niệm cơ bản về SMTP, chúc các bạn có một tải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của HOSTVN.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 525
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0